Robin Hunzinger - La cavale
Accueil > Actualité > Centar Andre Malraux vas srda ?no poziva na projekcije francuskih (...)

Centar Andre Malraux vas srda ?no poziva na projekcije francuskih dokumentarnih filmova 

lundi 28 novembre 2011, par La cavale

 ?Présentation de trois films de Robin Hunzinger la même semaine à Sarajevo. Jeudi 1 décembre 2011 : "Sarajevo notre résistance", vendredi 2 décembre 2011 : "Notre camarade Tito" et samedi 3 décembre 2011 : "Closing your eyes" !

Centar Andre Malraux vas srda ?no poziva na projekcije francuskih dokumentarnih filmova

1. Decembar
20h00

SARAJEVO, NAŠ OTPOR

Režija : Robin Hunzinger

Ovaj film je pri ?a o zajedni ?koj avanturi ; portret ?ovjeka koji postoji zahvaljuju ?i njegovom odnosu s drugima. Tog ?ovjeka ne ?emo vidjeti, vidjet ?emo šta je uradio. ?ut ?emo i vidjeti šta je zna ?ilo oti ?i u opkoljeno Sarajevo i donijeti knjige, plo ?e, filmove. Šta je zna ?ilo i šta zna ?i ostati. Šta o tome kažu oni, slavni ili ne, koji su nakon tog ludog i nužnog poteza Francisa Bueba, malo po malo izgradili Centar Andre Malraux i probudili odre ?enu ideju o kulturi me ?u ljudima, svakim danom njihovih života i njihove smrti. Tu, u Sarajevu, u Evropi, ju ?er i danas.

21h00 "Razgovor o našem angažmanu"
Moderator : Eldin Kari ?
U ?esnici : Pe ?a Kojovi ?, Enver Hadžiomerspahi ?, Svetlana Ceni ?, Almir ?ehaji ? Batko, Alma Maši ?

2. Decembar
20h00

NAŠ DRUG TITO

Režija/Scenarijo : Robin Hunzinger, Sabina Subaši ?

Film ?e predstaviti : Ahmed Buri ?, Dino Mustafi ?

Sabina je ro ?ena u zemlji koja više ne postoji, Jugoslaviji. Njeni drugovi su, kao i ona, vjerovali u san o pravednom društvu. Taj san se pretvorio u apokalipsu. No, svi oni pamte zlatna vremena Titovog doba. Odakle dolazi ta nostalgija ? Ko je bio Tito ? Da li je predstavljao mnogo više od slavnog predsjednika, mnogo više od historijske li ?nosti ? Kako se danas sje ?amo Tita ?


3. Decembar
20h00

TAMO JE BOLJE

Režija : Zouhair Chebbale

Mustapha i Abdelkader imaju 14 godina i žive na suprotnim stranama Mediterana. Mustapha živi u Casablanki, radi sa ujakom u tvornici namještaja i sanja o životu u Francuskoj. Abdelkader je Francuz marokanskog porijekla, živi u predgra ?u Strasbourga i sanja o raspustu u Maroku. Uprkos njihovim razli ?itim uslovima života, misao da je "tamo sigurno bolje" ne napušta ova dva mladi ?a.

21h00

ZATVORI O ?I

Režija : Robin Hunzinger

„Zatvori o ?i“ je dokumentarni film o tri palestinska grada koji umiru, film o tri razli ?ita oblika zatvaranja i gušenja : revolt u Nablusu, ravnodušnost u Hebronu, nestajanje u Kalkiliji. Ovaj film predstavlja zbirku svjedo ?anstava ljudi izgubljenih u izolaciji koja im je nametnuta.

© la revue des ressources : Sauf mention particulire | SPIP | Contact | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 | La Revue des Ressources sur facebook & twitter